© Paradentoseklinikken 2014 Forside Litteratur Originalartikel (del 1) Originalartikel (del 2) Artikel Sj. Tandlægeforening Behandlingsmetode Til tandlæger Kontakt
Paradentoseklinikken var oprindeligt en almindelig tandlægepraksis ved tandlæge Gert Bjørndal-Mølgaard. For ca 20 år siden skærpedes interessen mere og mere for det (stadigt) uløste paradentoseproblem, som er betydeligt for ca. 12 % af befolkningen. Herefter har arbejdet været koncentreret om intensiv parodontal- behandling/profylakse. Dels fra en klinik i Sneslev ved Fuglebjerg, dels fra Amtstandklinikken i det tidligere Storstrøms Amt og senest fra Paradentose- klinikken, Hovedgaden 16A i Høng. Denne praksis ophørte fysisk d. 1.maj 2013 hvorefter "Paradentoseklinikken" fortsætter som netklinik med følgende missioner: 1) Kontakt med tidligere patienter via e-mail og Facebook for løbende          gensidig orientering om nytilkomne tandlæger der anvender          "Paradentoseklinikkens" metodik. 2) Formidling af denne behandlingsmetode (ultimativ scaling) til          interesserede tandlæger i form af "over shoulder" demonstration på          egen klinik. 3) Formidling af litteratur om baggrunden for metodikken. 4) Formidling af nødvendigt udstyr. 5) Konsulentbistand ved behandlinger af hårdnakkede/recidiverende          tilfælde af progressiv marginal parodontitis.   Der modtages fortsat meget gerne forespørgsler om behandlingsmetoden på:                                  En Facebook side som giver plads for diskussioner og udsagn er oprettet og du vil kunne deltage i nyheder og information ved at følge os på Facebook siden. Følg Paradentoseklinikken på facebook ved at klikke her: Vi byder dig velkommen her på siderne og på Facebook-siderne.
Velkommen Velkommen til Paradentoseklinikken.
Tandlæge Gert Bjørndal-Mølgaard Specialiseret i paradentose- behandling, Paradentoseklinikken.
Forside